Bezpłatna diagnostyka oraz plan leczenia

Pierwszy - i zarazem najważniejszy - etap leczenia ortodontycznego jakim jest pełna diagnostyka oraz plan leczenia w Centrum Ortodontycznym Rock Your Smile jest bezpłatny*. Bez żadnych zobowiązań możesz poznać nasz zespół, swojego lekarza, a przede wszystkim dowiedzieć się jak będzie przebiegać proces Twojego leczenia.

Żadnych niespodzianek

Podczas bezpłatnej prezentacji planu leczenia otrzymasz pełną informację o całkowitej cenie Twojego leczenia ortodontycznego, która dzięki podpisanej umowie, nigdy nie ulegnie zmianie. Dodatkowe koszty już Cię nie zaskoczą

Jesteś dla nas najważniejszy, dlatego zaproponujemy Ci indywidualny, dostosowany do Twoich potrzeb system finansowania, tak byś mógł myśleć wyłącznie o Swoim pięknym uśmiechu. 

Zachowując najwyższe standardy jednocześnie oferujemy bardzo konkurencyjne ceny. Przykładowo koszt Twojego leczenia ortodontycznego w Centrum Ortodontycznym Rock Your Smile zaczyna się już od 250 zł miesięcznie. 

 

Zasady wydawania dokumentacji medycznej

 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, maksymalna wysokość opłaty za:

  1.  jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002,
  2.  jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004

- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie”.

CENNIK

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie; 
  2. w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta; 
  3. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych; 
  4. w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.Dokumentacja medyczna w postaci zdjęć RTG jest wydawana pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu/ osobie upoważnionej po dokonaniu opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym w placówce.

 

Kontakt

Centrum Ortodontyczne Rock Your Smile jest dedykowane wyłącznie ortodoncji dlatego zatrudniamy wyłącznie lekarzy specjalizujących się w ortodoncji. Dzięki temu jesteśmy w stanie skoncentrować się wyłącznie na Twoim wyjątkowym uśmiechu, oferując najwyższe standardy obsługi oraz dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych form leczenia ortodontycznego.
Beneficjent Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR